Afgan çocukları korumak için bağış yap

Afgan çocukları korumak için bağış yap

Her bağış çok değerli. Her ay küçük bir tutar ile düzenli bağışa başladığınızda uzun vadeli projeler sayesinde daha fazla çocuğun mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz.

Şimdi değil, Teşekkürler
200TL bağışınla her ay temiz suya erişemeyen çocuklara bir tanesi 4-5 litre suyu arıtıp içilebilir hale getiren 2.857 adet su arıtma tableti ulaştırmamıza katkı sağlayabilirsin.

200TL bağışınla her ay temiz suya erişemeyen çocuklara bir tanesi 4-5 litre suyu arıtıp içilebilir hale getiren 2.857 adet su arıtma tableti ulaştırmamıza katkı sağlayabilirsin.

175 TL bağışın, 117 çocuğa ölümcül hastalıktan koruyacak 60 doz kızamık aşısı ulaştırmamızı sağlar.

175 TL bağışın, 117 çocuğa ölümcül hastalıktan koruyacak 60 doz kızamık aşısı ulaştırmamızı sağlar.

115 TL bağışınla her ay 7 çocuğa bir günlük tedavi edici besin sağlayabilirsin.

115 TL bağışınla her ay 7 çocuğa bir günlük tedavi edici besin sağlayabilirsin.

640 TL bağışınla bir aileye temiz su ihtiyacını karşılamasına yarayacak bidon, kova, sabun ve su arıtma tabletleri sağlayabilirsin.

640 TL bağışınla bir aileye temiz su ihtiyacını karşılamasına yarayacak bidon, kova, sabun ve su arıtma tabletleri sağlayabilirsin.

350 TL bağışınla gıdasız kalmış 20 çocuğa bir günlük tedavi edici besin sağlayabilirsin.

350 TL bağışınla gıdasız kalmış 20 çocuğa bir günlük tedavi edici besin sağlayabilirsin.

250 TL bağışınla 20 çocuğa çocuk felci aşısı ulaştırabilirsin.

250 TL bağışınla 20 çocuğa çocuk felci aşısı ulaştırabilirsin.

DİĞER TUTAR (MİNİMUM 80 TL)
Çocukların hayati ihtiyaçlarını düşünerek
belirlediğimiz minimum tutarın altında bağış yapmak
için BAĞIŞ YAP butonuna tekrar basın.
Çocukların hayati ihtiyaçlarını düşünerek
belirlediğimiz minimum tutarın altında bağış yapmak
için BAĞIŞ YAP butonuna tekrar basın.

Afganistan’da neredeyse tüm çocuklar çok uzun yıllardır şiddet, savaş, açlık, susuzluk, sağlık hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle korkunç şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Şu anda Afganistan’da 10 milyon çocuğun acil insani yardıma ve ölüm riski taşıyan 5 yaş altındaki yaklaşık 1 milyon çocuğun şiddetli akut beslenme yetersizliği tedavisine ihtiyacı var. UNICEF’in en öncelikli görevi, çocukların hayatını kurtarmak...

Afgan kız çocukları çocuk evlilikleri, namus cinayetleri, aile içi istismar ve cinsel şiddet ile karşı karşıya. Afgan erkek çocukları, silahlı çatışmalara asker alımı ve cinsel sömürünün yanı sıra aynı risklerin birçoğuna maruz kalıyor. Birçok çocuk sevdiklerine yönelik vahşete tanık olmanın travmasını yaşıyor.

Çocukları yaşatmak ve korumak her şeyden daha önemli. Ne olursa olsun, Afganistan’da kalarak çocukların ve kadınların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz.

Bağışım çocuklara nasıl yardımcı olacak?

Hızla büyüyen krize ve belirsizliklere rağmen, ülke genelinde 11 ofis ile UNICEF’in çocuklar ve aileler için yaptığı çalışmalar devam ediyor. UNICEF, Afganistan'da faaliyet gösterdiği 65 yıl boyunca, topluluklarla güven inşa etti, çatışmanın tüm taraflarıyla erişim için müzakerelerde bulundu ve zor koşullarda hayat kurtaran malzemeleri sağlama konusunda ustalaştı.

UNICEF, 2021’in ilk altı ayında Afganistan’da 1,7 milyon kişiye insani yardım ulaştırdı. UNICEF, bu kritik zamanda çocukların en temel haklarını korumak için yerel STK’lar ve diğer ortaklarıyla geliştirdiği iş birliklerinin artması için çabalıyor.

Şiddetli bir kuraklık ve buna bağlı olarak su kıtlığı, COVID-19 salgının yıkıcı sosyoekonomik sonuçları ve kışın başlaması nedeniyle çocukların ve kadınların insani ihtiyaçlarının önümüzdeki aylarda artacağını tahmin ediyoruz.

Milyonlarca çocuk, sağlık hizmetleri, çocuk felci ve kızamığa karşı hayat kurtaran aşılar, beslenme, koruma, barınma, su ve sanitasyon gibi temel hizmetlere ihtiyaç duymaya devam edecek. Son yıllarda, kız çocuklarının eğitime erişimini artırma konusunda önemli adımlar atıldı - Afganistan'daki tüm kızların kaliteli bir eğitim alabilmesi için bu kazanımların korunması ve savunuculuk çabalarının devam etmesi hayati önem taşımaktadır.

Şu anda UNICEF, yerinden edilmiş ailelere sağlık, beslenme ve su hizmetlerinin sağlanması da dahil olmak üzere çocuklar ve kadınlar için hayat kurtaran programlarını büyütüyor.

Kaynaklarımız çok kısıtlı ve acilen desteğine ihtiyacımız var.

Afganistan'ın 30 milyon nüfusunun yarısı 18 yaşın altında çocuklar. Çocuklar devam eden çatışmalar, yerinden edilme, kötü ekonomik durum, zararlı sosyal normlar ve uygulamalar nedeniyle aşırı şiddet ve istismar durumlarına maruz kalıyorlar.

Afganistan'ın 30 milyon nüfusunun yarısı 18 yaşın altında çocuklar. Çocuklar devam eden çatışmalar, yerinden edilme, kötü ekonomik durum, zararlı sosyal normlar ve uygulamalar nedeniyle aşırı şiddet ve istismar durumlarına maruz kalıyorlar.

Son yirmi yılda, UNICEF'in de çabalarıyla eğitimde önemli ilerlemeler kaydedildi. Okul sayısı üçe katlandı. Okuldaki çocuk sayısı ise 1 milyondan 9,5 milyona yükseldi. Afganistan'daki tüm kız çocuklarının kaliteli bir eğitim alabilmesi için bu kazanımların korunması ve savunuculuk çalışmalarının devam etmesi hayati önem taşıyor.

Son yirmi yılda, UNICEF'in de çabalarıyla eğitimde önemli ilerlemeler kaydedildi. Okul sayısı üçe katlandı. Okuldaki çocuk sayısı ise 1 milyondan 9,5 milyona yükseldi. Afganistan'daki tüm kız çocuklarının kaliteli bir eğitim alabilmesi için bu kazanımların korunması ve savunuculuk çalışmalarının devam etmesi hayati önem taşıyor.

Desteğini en verimli şekilde değerlendiriyoruz. 2020’de UNICEF'in toplam küresel harcamasının %89'u çocukların yaşamları üzerinde doğrudan etkisi olan çalışmalarda kullanılırken, kalan %11 verimli program sunumuyla bağlantılı masrafları kapsar.

Desteğini en verimli şekilde değerlendiriyoruz. 2020’de UNICEF'in toplam küresel harcamasının %89'u çocukların yaşamları üzerinde doğrudan etkisi olan çalışmalarda kullanılırken, kalan %11 verimli program sunumuyla bağlantılı masrafları kapsar.